in

Дали мажите природно се подобри во навигацијата од жените?

Резултатите покажаа многу малку докази за корелација на половите разлики во опсегот на движење со навигациската вештина

Дали мажите природно се подобри во навигацијата од жените?

 

Мажите се природно подобри во навигацијата од жените, нели?

Тоа е преовладувачка претпоставка која длабоко навлегува во западната мисла. Сепак, можеби не е целосно точно, пишува IFL Science.

Според едно ново и сеопфатно истражување, постои добра причина да се сомневаме дека секоја забележлива разлика меѓу мажите и жените во способноста за пронаоѓање на патот се должи на природната селекција.

Накратко, ако има разлики, тие немаат никаква врска со тоа што мажите еволуирале за да бидат повешти.

Постојните истражувања се фокусираа на просторното спознание, каде што стотици студии и неколку мета-анализи дојдоа до резултати кои може да се сумираат на следниов начин: мажите ги надминуваат жените на статистички значаен начин во голем број просторни задачи и во различен степен.

Таа идеја е доста популарна, велат авторите на студијата. „Тенденцијата да се објаснуваат половите разлики како продукти на природната селекција е особено честа појава во еволутивната психологија, каде што постоела долгогодишна преокупација со когнитивните полови разлики.

Стандардното објаснување, познато како хипотеза за адаптација специфична за полот, го објаснува ова со споредба со другите видови, особено оние каде што мажјаците се движат на поголеми области од околината. Во такви случаи, се претпоставува дека мажјаците имаат поголем избор за вештини за пронаоѓање пат отколку женките.

За да ја тестираат оваа хипотеза, американските истражувачи од различни организации ги испитуваа разликите во пронаоѓањето на патиштата кај 21 вид, вклучително и луѓето, и го споредија нивниот опсег на движење во околината.

Некои од животните што ги проучувале биле азиската пигмејска видра, блескавата отровна жаба, калифорнискиот глушец, шимпанзото, стаорецот, коњот, џиновската панда и разни видови на волчиња.

  3 брзи рецепти за здрав ручек

Резултатите покажаа многу малку докази за корелација на половите разлики во опсегот на движење со навигациската вештина.

Половите разлики во однесувањето или перформансите може да се должат на биолошки или културни фактори, од кои ниту еден не е нужно резултат на еволуцијата во сите случаи. На пример, пластичноста на мозокот значи дека тој е особено добар во реструктуирањето, што често се занемарува фактор.

Еволутивните психолози сметаат дека една особина е вродена ако е културно универзална, но тоа не е точно за просторните вештини.

„Неодамнешните докази кај животните силно сугерираат дека половата разлика во просторната навигација кај луѓето не е културно универзална“, велат авторите. „Таа исчезнува во културите каде мажите и жените имаат сличен опсег на движење.

„Веруваме дека идните истражувања за разликите меѓу човечките полови во навигацијата треба да се фокусираат на улогата на цивилизацијата и културата, а не на еволутивните генетски фактори.


Не пропуштај

Придружи се на заедницата од над 100.000 пријатели

Без грижа, не спамираме :)

 

Ти се допаѓа?

30 Гласови
Да Не
Здиплете го чаршавот со ластик "под конец"

Здиплете го чаршавот со ластик “под конец”

12 знаци кои универзумот ни ги испраќа дека сме на погрешен пат

12 знаци кои универзумот ни ги испраќа дека сме на погрешен пат